Управителен съвет и екип

Управителен съвет

Диана Радославова
Управител, адвокат

Диана Радославова е главен адвокат и основател на Център за правна помощ - Глас в България. В ЦПП Диана активно се занимава с консултиране, водене на съдебни дела и представителство на лица, търсещи закрила, бежанци и имигранти пред административни органи и съдилища на територията на България и Европа по въпроси, свързани със заповеди за депортиране и задържане, справедлив процес в бежанските процедури, определяне на правния статут на чужденците и др. Тя също така координира дейностите на ЦПП "ГЛАС В БЪЛГАРИЯ" по кейс-мениджмънт и правна помощ.

Десислава Тодорова
Член на управителния съвет; Адвокат

Десислава Тодорова работи като адвокат към Център за правна помощ „Глас в
България“ от 2017г. Завършва право в Райнише Фридрих-Вилхелмс-Университет в гр.
Бон, Германия и придобива адвокатска правоспособност за Германия през 2009г.
Разполага с академичен и професионален опит от Германия, Великобритания и Израел.

Тодор Илиев
Член на управителния съвет, адвокат

Адвокат Тодор Илиев работи в сферата на защитата на човешки права от момента на дипломирането си като юрист през 2013 г. От 2015 г. той е член на Софийска адвокатска колегия и преимуществено се фокусира в сферата на бежанското и миграционно право. От 2018 г. е част от адвокатския екип на Център за правна помощ „Глас в България“, като от месец юли 2021 г. е и член на Управителният съвет на фондацията. Преминал е множество обучения и семинари свързани с бежанското и миграционното право в страната и чужбина и има богат теоретичен и практически опит в материята.

Екип

Мартин Недков
Кейс мениджър, адвокат

Адвокат Мартин Недков завършва магистърската си степен по право през 2011 г. След дипломирането си той избира да работи за защита на правата на човека и започва кариерата си като юрист в Националната федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" към националния комитет на синдиката "КТ Подкрепа". От 2015 г. до момента работата му като практикуващ юрист е съсредоточена върху проблемите на бежанското и миграционното право. От 2017 г. е член на екипа на ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ "ГЛАС В БЪЛГАРИЯ", първоначално на позицията стажант-кейс-мениджър, а впоследствие - кейс-мениджър и адвокат.

Диляна Гитева
Експерт застъпничество; адвокат

От 2000 г. Диляна Гитева работи като адвокат, член на Софийската адвокатска колегия. През 2003 г. получава стипендия по програмата Public Interest Law Initiative (PILI) в Юридическия факултет на Университета Колумбия в Ню Йорк. Диляна Гитева е била ръководител и координатор на над 20 проекта, като напр: "Стратегически съдебни спорове", "Мониторинг на правата на човека в България", "Общи мерки за изпълнение на решенията на ЕСПЧ срещу България", "Справедливо административно правосъдие" и др. Тя е автор на редица статии и публикации и има богат опит като лектор на конференции и семинари, свързани с международните стандарти в областта на правата на човека, правата на децата, правата на жените, правата на мигрантите и защитата от дискриминация. Участвала е в работни групи за разработване на законопроекти, както и в анализи на българското законодателство и предложения за изменения, целящи постигане на съответствие с международните стандарти за правата на човека. Понастоящем Диляна предоставя правна помощ и управление на случаи за социална интеграция на мигранти и лица, търсещи убежище в България, като обръща специално внимание на жените и децата.

Вилета Драганова
Експерт комуникации

Виолета Драганова е телевизионен журналист и сценарист с дългогодишен опит в национални медии, PR специалист в неправителствения сектор с богат опит в създаването и комуникирането на кампании с обществена насоченост. Участвала е в специализирани обучения и стажове към Европейската комисия и Световната банка. Автор на романа "Насаме с истината”, за който получава наградата "Николай Хайтов".

 

 

 

Борислава Шаламанова
Правен асистент