Мисия и ценности

PRO BONO PUBLICО – ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГО

Нашата цел е да гарантираме зачитането на човешкото достойнство на мигрантите, бежанците и чужденците и да допринесем за тяхното овластяване и независимост. Нашата мисия е да насърчаваме и защитаваме правата на мигрантите, бежанците и търсещите убежище и други уязвими групи на територията на България, като предоставяме правна помощ и провеждаме застъпничество.

Предоставяме безвъзмездни правни консултации на лица, търсещи убежище, бежанци и мигранти, както и представителство в административни и съдебни производства на национално и европейско равнище.

Предоставяме безплатни правни консултации и провеждаме групови информационни сесии за чужденци, задържани в България.

Провеждаме застъпнически кампании и дейности, насочени към установяване на институционални и съдебни практики, както и на законодателство, които са в съответствие с международните и европейските стандарти, и към промяна на обществените нагласи.

Провеждаме изследвания в областта на миграцията и миграционните политики и тяхното прилагане.