Новини

ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ за насилствено отблъскване на лице с предоставен хуманитарен статут в България

27.07.2022

Мислих си, колко прекрасни са едни обувки, не може никога да има грозни обувки в този свят, всички обувки са красиви.“ - думите на А.Х., гражданин на Афганистан с предоставен хуманитарен статут в България, насилствено отблъснат по особено унизителен начин към територията на Турция на 27-28 април тази година, принуден да ходи бос с кървящи крака в продължение на дни.

ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

от долуподписаните организации

В началото на м. юни 2022г. към организацията Каритас София се обръща за съдействие г-н А.Х., афганистански гражданин с предоставен хуманитарен статут, станал жертва на насилствено изтласкване от България – държавата, която му е предоставила закрила. Случаят на г-н А.Х. синтезира установената практика на особено тежки нарушения на основните човешки права на българо-турската граница, изразени в над 150-те сигнала, получени в неправителствения сектор само за тази година, както и още 1,681 случаи засягащи 23,742 лица, констатирани на същата граница от Български хелзински комитет в рамките на тристранния механизъм за наблюдение за периода от 1 януари до 30 юни 2022 г.

На 27 и 28 април 2022 съгласно неговите изявления г-н А.Х. е бил трикратно изведен не по установения ред и не на установените за това контролно-пропускателни пунктове от България към територията на Турция след полицейска проверка, при която незаконосъобразно и без надлежна процедура му е била отнета българската лична карта, бил е препредаван на различни служители от МВР, бил му е нанесен неколкократен побой, бил е съблечен по бельо и са му отнети дрехите, обувките, парите и телефона, като е бил оставен в безпомощно и унизително състояние. През последвалите на турска територия задържане и престой в център за нелегални мигранти, а впоследствие и затвор, г-н А.Х. се е намирал в непосредствена опасност от депортиране в Афганистан – държавата, от която е избягал и заради което обстоятелство е получил закрила и статут в България. Описаните от г-н А.Х. обстоятелства се случват при негов опит да помогне на по-малкия си брат, влязъл със счупен крак в България през сухоземната ни граница, за да достигне до регистрационно-приемателен център на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), където да заяви искането си да получи международна закрила. Непълнолетният брат на г-н А.Х. със счупен крак е бил отблъснат заедно с него в Турция при същото отношение.

Описаният случай на г-н А.Х. се различава от останалите сигнали по това, че заявителят е с напълно установена самоличност, с предоставена закрила в Република България, успял е да се завърне легално в страната ни, споделените от него събития съдържат подробности и детайли с висока степен на достоверност. По случая се подготвя сигнал и до прокуратурата, за развитието на който ще ви информираме своевременно. Вследствие на подаден сигнал по конкретния случай службата на Омбудсмана на Република България също е предприела собствено разследване.

Ескалацията на насилствените отблъсквания в България и Европа е широко отразена. На 26.05 бе публикуван разобличаващ доклад за България на световната организация Human Rights Watch: "Българските гранични власти бият, ограбват, събличат и използват полицейски кучета, за да отблъскват обратно в Турция афганистанци и други мигранти, които търсят убежище в България." На 29.04.2022 бе разпространена информация, че Директорът на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Фабрис Легери се оттегля от поста си във връзка с първоначалните констатации от дългогодишното разследване на надзорният орган на ЕС за борба с измамите (OLAF), което разкрива как собствената система за докладване на агенцията се използва за прикриване на изтласквания в Егейско море и нейното пряко участие. Комисията по човешки права на Съвета на Европа публикува, на 07.04.22 препоръка към правителствата и парламентите на страните членки, във връзка с преодоляване грубото нарушение на човешките права с практиките на насилствени изтласквания (pushbacks) по границите на ЕС. От 2014 година насам годишните доклади за наблюдение на границата на Български хелзинкски комитет изнасят данни за стотици случаи на предполагаемо отблъскване, засягащи хиляди лица, които се увеличават всяка година. На 29.06.2022 бе премиерата на документален видео-материал с историите на интервюирани отблъснати от границата на България търсещи закрила, публикуван от Центъра за правна помощ -Глас в България и Мисия Криле.

Като организации, работещи за защита на основни човешки права и ценности в страната ни, категорично се противопоставяме на извършваните насилствени, незаконосъобразни действия по границите на Република България, които затвърждават подозрението не просто за отделни нарушения на превишили правомощията си гранични служители, а за утвърдена институционална практика и държавна политика.

Кризите ни поставят на морален кръстопът, където сме изправени пред това да направим своя цивилизационен избор. Въпросът за насилствените отблъсквания е въпрос, за който няма неподходящ момент да се запитаме накъде искаме да вървим и дали подобни случаи отговарят на представите ни за европейска правова държава.

Описаният случай за пореден път повдига въпроса за начините и средствата, с които се охранява държавната ни граница, както и за необходимостта от належащи нормативни и практически промени, които да създадат напълно законни способи за легален достъп до територия и процедура на хората, които търсят убежище и закрила.

Считаме, че създаването на правни възможности за легален достъп до територията на Република България при предвидени в закона условия е единственото правилно решение, което да послужи както за превенция на организираната престъпност по каналджийство и трафик на хора в интерес на националната сигурност и обществения ред, но така също и за ефективна защита на правата на най-уязвимите хора, нуждаещи се от закрила и убежище.

Дата: 27.07.2022

 

ПОДКРЕПЯЩИ ОРГАНИЗАЦИИ:

СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС СОФИЯ"

ФОНДАЦИЯ „МИСИЯ КРИЛЕ“

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ – ГЛАС В БЪЛГАРИЯ“

ФОНДАЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРАВА – ФАР

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА