Изпълнени проекти

Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България

08.2015 - 08.2016, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM)

Мониторинг върху процедурата за идентифициране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България, и приложението на Въпросник за идентификация на хора, търсещи закрила, с травматичен опит

08.2013 - 02.2015, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014)