Новини

Доклад на Европейската Комисия от шест-месечното изпълнение на пилотния проекти с България за бързи процедури за предоставяне на закрила и връщане

21.10.2023

С настоящата статия ще ви запознаем с наскоро публикувания доклад на Европейската Комисия публикува от шест-месечното изпълнение на пилотните проекти за бързи процедури за предоставяне на закрила и връщане, изпълнявани в България и Румъния. Тези пилотни проекти целят установяването на нови практики на ускорените процедури за предоставяне на закрила и ефективното връщане, управлението на границите и засиленото сътрудничество със съседните държави, които ще дадат силно отражение върху способността за гаранция на основни човешки права на търсещите закрила, бежанците и мигрантите. 

Oбновени насоки на ВКБООН по отношение международната закрила на хора, напускащи Афганистан

10.03.2023

През м. Февруари 2023 г. Върховният комисар на бежанцитее към ООН публикува обновени насоки по отношение международната закрила на хора, напускащи Афганистан. Пълният текст на насоките може да намеерите тук. Настоящият документ заменя Ръководството на ВКБООН относно нуждите от международна закрила на лица, бягащи от Афганистан от м. Февруари 2022 година.

ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ на проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането“

30.09.2022

Център за правна помощ – Глас в България и фондация Мисия Криле организрат закриващо събитие на проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането, което ще се състои на 03 Октомври 2022, понеделник, от 10:00 до 11:00 часа внационален пресклуб на БТА в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49.

ИЗГУБЕН НА ЛЕТИЩЕТО В КАБУЛ. ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО.

22.08.2022

Точно преди една година, на 22 август, А.Х. остава приклещен в тълпата на летището. Баща му, майка му и по-малките му брат и сестри заминават за Америка. А.Х. започва своето дълго пътуване.

Необходими са спешни действия, за да се спре изтласкването по европейските граници

20.04.2022

Комисията по човешки права на Съвета на Европа публикува, на 07.04.22 препоръка към правителствата и парламентите на страните членки, във връзка с преодоляване грубото нарушение на човешките права с практиките на насилствени изтласквания (pushbacks) по границите на ЕС. Представяме ви български превод на съобщението на комисията.

ТУК може да прочетете оригиналния текст.

ТУК може да прочетете цялата препоръка.

 

ДВОЙНИ СТАНДАРТИ ОТНОСНО КРИЗАТА В УКРАЙНА: ПРОМЕНИ ЛИ СЕ РЕАКЦИЯТА НА ЕВРОПА КЪМ БЕЖАНЦИТЕ?

21.03.2022

Макар ЕС да нарича това най-голямата хуманитарна криза, на която Европа е била свидетел от "много, много години", важно е да се помни, че не толкова отдавна континентът беше изправен пред друго критично хуманитарно предизвикателство - бежанската "криза" от 2015 г., предизвикана от конфликта в Сирия. Но рязко различаващите се реакции - към днешна дата - които Европа е насочила към тези две ситуации, са предупредителен урок за онези, които се надяват на една по-хуманна и щедра Европа. Разликите също така помагат да се обясни защо някои от бягащите от Украйна - по-специално гражданите на Африка, Азия и Близкия изток - не получават същото щедро отношение като гражданите на Украйна.

Информация за търсещи закрила граждани на Украйна

19.03.2022

Ако сте дошли в България във връзка с войната в Украйна, започнала на 24.02.2022 г. и търсите международна закрила , вижте наличната към момента информация за провежданите процедури. Текста е на български и руски.

Если вы приехали в Болгарию в связи с войной в Украине, начавшейся 24.02.2022, и просите международной защиты, пожалуйста, ознакомьтесь с имеющейся на данный момент информацией о процедурах. Текст на болгарском и русском языках.

ЕФЕКТИВНА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

10.01.2022

Откриващо видео по проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение“

 

Европейски граждански организации призоваха ЕС да възстанови правата и ценностите по границите на Европа.

01.12.2021

Над 100 европейски граждански организации, работещи в областта на убежището, миграцията, хуманитарната помощ и правата на човека, сред които EuroMed Rights, подписаха становище, с което призоваха ЕС да възстанови правата и ценностите по границите на Европа.

"Правни въпроси и предизвикателства в процедурата на жени, търсещи закрила"

26.11.2021

Така е озаглавена статията на един от адвокатите на Глас в България адв. Десислава Тодорова. Статията е публикувана в последния брой на Бюлетина на ВКБООН, който е посветен на жените. Статията отговаря на въпроси като: Защо в случаите на жени процедурата за закрила изисква един по-комплексен подход? Защо бежанската история на една жена налага по-комплексна оценка? Защото жените могат да бъдат изложени на комплексни, разнородни, специфични за пола рискове.

Оповестяване на резултатите от изследване на тема „Възможностите за жилищно настаняване на мигранти, на които са наложени алтернативни на задържането и създаване на база за застъпничество“.

25.11.2021

Изследването е осъществено в рамките на проект „Прилагане на алтернативи на задържането в общността и намaляване на нерегулярността в миграционната система“, финансиран от Мрежата на европейските фондации (NEF) чрез Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM) (01.05.2019 г.– 30.04.2021 г.)

Доклад на Human Rights Watch (HRW) в подкрепа на алтернативите на задържане и кейс мениджмънт услугите в общността като алтернативи на задържането

05.11.2021

На 3 ноември бе публикуван най-новият доклад на Human Rights Watch (HRW) „Разобличаване на имиграционното задържане: Международни Алтернативи на Задържането на Мигранти“.

Докладът в своите 94 страници изследва практиката по прилагане на алтернативи на задържането в шест държави: България, Кипър, Испания, Англия, Канада и САЩ. Дейността на „Център за правна помощ – Глас в България“ в контекста на пилотните ни проекти по алтернативи на задържането с програмата ЕПИМ от 2015 година насам намира отражение в този доклад.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ ...

EuroMed Rights Networк осъжда политиката на ЕС по отношение на афганистанските бежанци

06.09.2021

След заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, EuroMed Rights Network, в която членува и ЦПП - Глас в България, публикува прессъобщение по отношение на положението на афганистанските бежанци. В документа се осъжда положението на бежанци, заседнали на турската граница, липсата на защита на афганистанските бежанци в Турция, засилването на граничния контрол на гръцката и българската граница и позицията на ЕС за „защита на границите на ЕС“. 

Отворено писмо на Център за правна помощ – Глас в България относно призив към отговорните институции в България за съпричастност и солидарност към трагедията на търсещите в страната международна закрила от Афганистан.

26.08.2021

Фондация ЦПП - Глас в България, подкрепена от над 30 неправителствени организации, изпрати отворено писмо до президента, министър председателя, председателя на народното събрание, омбудсмана и ресорните министри на България относно ситуацията в Афганистан и международната и българската политика по отношение на бежанци, мигранти и търсещи закрила. Броят на неправителствените организации, които се присеъдиняват към позицията на ЦПП - Глас в България продължава да расте.

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за незаконосъобразно връщане на турски гражданин към Турция

22.07.2021

На 20.07.2021г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за незаконосъобразно връщане на турски гражданин към Турция през октомври 2016г. без индивидуална преценка на рисковете от изтезания, нечовешко или унизително отношение, което е в нарушение на чл. 3 и чл. 13 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

Център за правна помощ – Глас в България, чиито експерти съдействаха на Европейски Център за Конституционни и Човешки Права (ECCHR) и фондация ProAsyl в процедурата пред ЕСПЧ по делото, оценява решението като ключово за България по отношение гарантиране правото на достъп до процедура за предоставяне на убежище и защита на хората, търсещи закрила, от връщане към държавата, където те са преследвани.

Позиция на Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР относно смъртен случай в СДВНЧ – София, в. „Бусманци“

01.07.2021

В Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права сме дълбоко натъжени от новината за починала възрастна жена в центъра за задържане на чужденци СДВНЧ – София в кв. „Бусманци“. По наличната към момента информация, 83-годишната жена от арменски произход е била в тежко здравословно състояние, заради което е докарана в центъра с линейка на 23 юни. По-късно същия ден е починала. Жената е била принудително настанена в СДВНЧ със заповед на Йотко Андреев, който оглавява отдел "Миграция" при СДВР на МВР. 

"Жената. Начало и край. Път. Безграничност."

10.03.2021

Дискусията за и с жени мигранти и бежанци в България по случай Международния Ден на Жената  8-ми Март 2021г. през погледа на Мартина Друмева - студент по Арабистика в СУ "Св. Климент Охридски" и доброволец в ЦПП - Глас в България.

Проучване относно слуховете за бежанците в българското общество и измежду бежанците

26.11.2020

Бежанският консултативен съвет (БКС) при ВКБООН провежда Проучване относно слуховете за бежанците в българското общество и измежду бежанците. Проучването е част от мащабен проект за борба със слуховете, като важен компонент за постигане на по-добра информираност на бежанците и българското общество.

Проучването е анонимно и на база на резултатите от анкетата ще бъде разработен доклад по темата. Анкета а е достъпна онлайн и всеки, който желае може да я попълни