Настоящи проекти

Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането

13.01.2021

2020 - 2022г. Проектът се изпълнява по Национална програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. (ФУМИ) във връзка с „Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави". 

ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ!

19.11.2020

 Кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България -  ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ

 

Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България

29.10.2019 - 30.10.2021, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Прилагане на алтернативи на задържането в общността и намaляване на нерегулярността в миграционната система

01.05.2019 – 30.04.2021, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM)

Подкрепа на особено уязвими жени мигранти

Ongoing programme launched in September 2018 with an initial grant by Oxford Aid to the Balkans (OXAB)