• „В статистиките те са под един знаменател – незаконно пребиваващ, подлежащ на връщане. Но когато нав

  Диана Радославова е съосновател на ЦПП – Глас в България. Организация, която повече от 10 години помага на търсещи закрила, бежанци и мигранти като им предоставя правна помощ. През 2020г. ЦПП – Глас в България, в партньорство с фондация Мисия Криле, започ

  See more

 • Хамид Хош Сияр: „Сега, когато съм на сигурно място, мога да гледам към бъдещето си ...

  Хамид е на 37 години от Иран. Политически затворник, оцелял въпреки нечовешките изтезания, с които властите в Иран се опитват да го пречупят.

  See more

 • ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ!

  Кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България.

  See more

 • Когато домът е усмивка - твоята и на човека насреща...

  Четири силни, усмихнати и вдъхновяващи жени. Чуйте ги в интервю за БНР!

  See more

News

Доклад на Европейската Комисия от шест-месечното изпълнение на пилотния проекти с България за бързи процедури за предоставяне на закрила и връщане / 21.10.2023

С настоящата статия ще ви запознаем с наскоро публикувания доклад на Европейската Комисия публикува от шест-месечното изпълнение на пилотните проекти за бързи процедури за предоставяне на закрила и връщане, изпълнявани в България и Румъния. Тези пилотни проекти целят установяването на нови практики на ускорените процедури за предоставяне на закрила и ефективното връщане, управлението на границите и засиленото сътрудничество със съседните държави, които ще дадат силно отражение върху способността за гаранция на основни човешки права на търсещите закрила, бежанците и мигрантите. 

Oбновени насоки на ВКБООН по отношение международната закрила на хора, напускащи Афганистан / 10.03.2023

През м. Февруари 2023 г. Върховният комисар на бежанцитее към ООН публикува обновени насоки по отношение международната закрила на хора, напускащи Афганистан. Пълният текст на насоките може да намеерите тук. Настоящият документ заменя Ръководството на ВКБООН относно нуждите от международна закрила на лица, бягащи от Афганистан от м. Февруари 2022 година.

Events

Thursday 23 March 2023

Представяне на Практически наръчник за алтернативи на имиграционното задържане в България

Time: 10:30 AM
Venue: Конферентната зала на х-л Ретро в гр. Хасково, бул. Освобождение 7.

Фондация Център за правна помощ - Глас в България организира две нтерактивни събития, на които ще ви представим най-новия инструмент в сферата на алтернативите на миграционното задържане в България - ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА АЛТЕРНАТИВИ НА ИМИГРАЦИОННОТО ЗАДЪРЖАНЕ.

Събитието ще се проведе на 23-ти март, от 10:30 до 12:00 часа в Конферентната зала на х-л Ретро в гр. Хасково, бул. Освобождение 7.

На събитието участниците ще може да получат екземплар на самия наръчник, като ще бъде накратко предствено неговото съдържание. Ще има интерактивна част на дискусия и работа по групи.

Официално събитие по предствяне на гореописания наръчник бе проведено в гр. София на 28 февруари 2023г., с участието на пердствители на държавни институции, неправителствени организации, на Омбудсмана на Р. България и на експерти.

На събитието участниците ще може да получат екземпляр на самия наръчник, като ще бъде накратко предствено неговото съдържание. Ще има интерактивна част на дискусия и работа по групи.

Практическият наръчник е съставен от Фондация "Център за правна помощ - Глас в България" по проект „Продължаваме напред: поддържане на напредъка и осигуряване на трайно намаляване на миграционните политики, основани на силовите методи и практики”, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM), съвместна инициатива на Мрежата на европейските фондации (NEF).

От 2017 година фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ работи фокусирано в сферата на имиграционното задържане и неговото приложение в България, включително по финансиране и чрез националната програма на Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция“ (ФУМИ). Настоящият наръчник цели да акумулира в едно практично помагало натрупания през годините опит и да послужи като ефективен инструмент на служителите, работещи на терен или взимащи решения относно определянето на алтернативни на имиграцонното задържане мерки, като им помага в разрешаването на конкретни казуси и ситуации в унисон с установените международни стандарти и принципи.

Очаквайте електронен формат на наръчнила да бъде скоро достъпен тук!

Екипа на ЦПП-Глас в България

 

Wednesday 20 October 2021

"Ние проправяме пътища там, където те липсват.“

Time: 10:00 AM
Venue: онлайн

Закриващо събитие по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България". ЦПП – Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР споделят опита и резултатите от двугодишната съвместна работа по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”. Целта на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” бе да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ на лица търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 385 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и обхваща периода октомври 2019 – октомври 2021г. По този проект Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) работи в партньорство с Фондация за достъп до права - ФАР В събитието участваха представители на институции, неправителствения сектор, мигрантската общност, приятели и съмишленици. Видеозапис от събитието можете да видите тук - https://www.youtube.com/watch?v=Dk8L7Fyng8c

See more

Faces of Our Voice

Овластяване на животи и обогатяване на общностите: Трансформиращо преживяване в „Центъра за правна помощ – Глас в България“ / 11.09.2023

Масеех Длир е страхотен млад човек, който беше един от двамата стажанти в стажантската програма през лятото на 2023 година в „Център за правна помощ - Глас в България“. В момента Масеех завършва Магистърска степен по европейски, руски и евразийски въпроси в Университета в Торонто. Той самият е имигрант с житейски и професионален опит от три континента (Азия, Европа и Северна Америка).

Прочетете споделеното от Масеех за опита му с ЦПП-Глас в България.