Events

Thursday 23 March 2023

Представяне на Практически наръчник за алтернативи на имиграционното задържане в България

Time: 10:30 AM | Venue: Конферентната зала на х-л Ретро в гр. Хасково, бул. Освобождение 7.

Фондация Център за правна помощ - Глас в България организира две нтерактивни събития, на които ще ви представим най-новия инструмент в сферата на алтернативите на миграционното задържане в България - ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА АЛТЕРНАТИВИ НА ИМИГРАЦИОННОТО ЗАДЪРЖАНЕ.

Събитието ще се проведе на 23-ти март, от 10:30 до 12:00 часа в Конферентната зала на х-л Ретро в гр. Хасково, бул. Освобождение 7.

На събитието участниците ще може да получат екземплар на самия наръчник, като ще бъде накратко предствено неговото съдържание. Ще има интерактивна част на дискусия и работа по групи.

Официално събитие по предствяне на гореописания наръчник бе проведено в гр. София на 28 февруари 2023г., с участието на пердствители на държавни институции, неправителствени организации, на Омбудсмана на Р. България и на експерти.

На събитието участниците ще може да получат екземпляр на самия наръчник, като ще бъде накратко предствено неговото съдържание. Ще има интерактивна част на дискусия и работа по групи.

Практическият наръчник е съставен от Фондация "Център за правна помощ - Глас в България" по проект „Продължаваме напред: поддържане на напредъка и осигуряване на трайно намаляване на миграционните политики, основани на силовите методи и практики”, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM), съвместна инициатива на Мрежата на европейските фондации (NEF).

От 2017 година фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ работи фокусирано в сферата на имиграционното задържане и неговото приложение в България, включително по финансиране и чрез националната програма на Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция“ (ФУМИ). Настоящият наръчник цели да акумулира в едно практично помагало натрупания през годините опит и да послужи като ефективен инструмент на служителите, работещи на терен или взимащи решения относно определянето на алтернативни на имиграцонното задържане мерки, като им помага в разрешаването на конкретни казуси и ситуации в унисон с установените международни стандарти и принципи.

Очаквайте електронен формат на наръчнила да бъде скоро достъпен тук!

Екипа на ЦПП-Глас в България

 

Registration required here.

* indicates required fields.

Wednesday 20 October 2021

"Ние проправяме пътища там, където те липсват.“

Time: 10:00 AM | Venue: онлайн

Закриващо събитие по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България". ЦПП – Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР споделят опита и резултатите от двугодишната съвместна работа по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”. Целта на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” бе да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ на лица търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 385 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и обхваща периода октомври 2019 – октомври 2021г. По този проект Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) работи в партньорство с Фондация за достъп до права - ФАР В събитието участваха представители на институции, неправителствения сектор, мигрантската общност, приятели и съмишленици. Видеозапис от събитието можете да видите тук - https://www.youtube.com/watch?v=Dk8L7Fyng8c

Registration required here.

* indicates required fields.

Monday 08 March 2021

„Различни, но заедно – ние сме Сила, Любов, Светлина!“

Time: 11:16 AM | Venue: онлайн

Дискусия за и с жени мигранти и бежанци в България по случай Международния Ден на Жената.

Обикновено възприемаме уязвимите групи хора като слаби и нуждаещи се, но често те ни доказват, че са неизчерпаем източник на сила, вяра и съзидание. Център за правна помощ - Глас в България и фондация Мисия Криле организираха дискусия, посветена на жени мигранти и бежанци търсещи и получили закрила в България.

              На тази емблематична дата - 8-ми Март, искахме да дадем гласност на проблемите, които жените мигранти и бежанци търсещи и получили закрила в България срещат и да празнуваме изключителното богатство и принос, което те носят със себе си. Искахаме да осветим бариерите, които стоят между тези жени и възможността те да бъдат овластени и правата им защитени, като покажем колко силни и смели са те в преодоляване на тези бариери. Искахме да им дадем глас и да чуем какво имат да ни кажат самите те.

Запис от тази вдъхновяваща среща можете да гледате тук: https://youtu.be/0Qm2en6tbig

Чуйте интервюто на Силсила Махбуб, Сара Алкаф, Фаегех Ешкевари и Диана Радославова за БНР

 

 

Registration required here.

* indicates required fields.

Friday 18 December 2020

На Международния ден на мигранта ЦПП - Глас в България обяви нов проект

Time: 10:09 AM | Venue: онлайн

Проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането“ се изпълнява по Национална програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. (ФУМИ) във връзка с „Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане“.

Проектът цели предоставяне на холистична подкрепа в рамките на 24 месеца на 80 чужди граждани на територията на България, които попадат в категорията "уязвими лица" според чл. 3, т. 9 на Директива 2008/115/ЕО (Директива за връщането), и същевременно са в процедура по връщане в страна на произход или транзит, или трета сигурна страна, но връщането им е отложено съгласно член 9 и член 14, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО. Основни цели на проекта са да се оптимизира процеса на връщане, като се прилага диференциран, балансиран и хуманен подход към уязвимите лица, гарантиращ правата и достойнството на нелегалните мигранти в процедура по връщане. По този проект Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) работи в партньорство с Фондация „Мисия Криле.

Събитието беше излъчвано на живо на страницата на ЦПП - Глас в България във ФБ. С какво конкретно ще бъде полезен този проект, кой и как може да получи помощ, кои са институциите и организациите, които имат отношение към дейностите по проекта? Вижте във видеото от събитието тук.

Registration required here.

* indicates required fields.

Tuesday 08 December 2020

Среща-дискусия, посветена на проблемите на лицата без документи в България и възможните им решения

Time: 14:11 PM | Venue: онлайн

В рамките на  кампанията "ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ" Център за правна помощ - Глас в България организира онлайн среща-дискусия, посветена на проблемите на лицата без документи в България и възможните им решения. Участие взеха представители на иниституции, експерти, колеги и съмишленици. Вижте интересна и полезна информация от дискусията на страницата на ЦПП - Глас в България във ФБ. 

Целта на кампанията "ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ" е да постигне законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България.

Вижте какво разказват самите те от първо лице.

Запознайте се с петицията в подкрепа на законодателната инициатива и дайте своя глас. 

Registration required here.

* indicates required fields.

Monday 24 February 2020

"Миграцията е движещата сила на човешката история"

Time: 08:33 AM | Venue: Това заяви адвокат Диана Радославова на официалното откриване на проект "Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България""

Какво казаха партньори, съмишленици, представители на ВКБООН и на омбудсмана на Република България, както и една смела жена от Камерун - Полин Кумие?

Вижте в краткото видео:

https://www.youtube.com/watch?v=PEdpMvqKYQU

Registration required here.

* indicates required fields.

Wednesday 18 December 2019

Официално откриване на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”

Time: 10:30 AM | Venue: София, хотел „Арена ди Сердика“, зала „Арена"

www.activecitizensfund.bg

 

На международния ден на мигранта Център за правна помощ – Глас в България имаше удоволствието да представи проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” пред представители на неправителствени организации работещи в сферата на защита на човешките права, държавни институции, медии и шиораката общественост. Целта на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” е да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ на лица търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 385 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. По този проект Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) работи в партньорство с Фондация за достъп по права - ФАР. Сред официалните гости на събитието, които направиха обръщение към присъстващите, бяха г-жа Свилена Игнатова - главен експерт - Дирекция “Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека”  към офиса на омбудсмана на Република България и г-жа Шойра Рузибаева – съветник по закрилата към  ВКБООН.   

По повод събитието можете да погледнете участието на Полин Кумие от Камерун и адвокат Диана Радославова, директор на ЦПП - Глас в България, в БНТ

Интервю с Радостина Павлова, ръководител на проекта,  по БНР 

Още за събитието в медиите вижте от "България Днес" и "Маргиналия"

Registration required here.

* indicates required fields.

Thursday 20 June 2019

International Roundtable - Alternatives to Detention and Reducing Migration System Irregularity

Time: 09:00 AM | Venue: National Palace of Culture (NDK), Conference Room 3.2

The Center for Legal Aid - Voice in Bulgaria had the pleasure of hosting an international roundtable discussion on Alternatives to Detention (ATD). Attended by officials from the Bulgarian State Agency for Refugees (SAR) and many NGOs in the migration sector, this event was an excellent opportunity to exchange results and insights on various ATD pilot programmes across Europe. The roundtable discussions were enriched by presentations from migrant advocacy and legal aid organizations from such diverse countries as Bulgaria, Greece, Poland, Lithuania, Romania, and the United Kingdom, on their operations and pilot programmes. 

Registration required here.

* indicates required fields.

Monday 04 March 2019

Film screening "Welcome to Vermont: four stories of resettled identity"

Time: 19:00 PM | Venue: G8 Gladston 8 str.

Center for Legal Aid "Voice in Bulgaria" has the pleasure to host a screening of the documentary film “Welcome to Vermont: four stories of resettled identity”. The screening will be followed by a discussion and cocktail with the film director Mira Niagolova.


About the documentary:
“Welcome to Vermont: four stories of resettled identity”, a 65-minute documentary, offers a nuanced view of lives of forcibly displaced people once they have achieved their ultimate desire to resettle in the US and “live the American dream.” In four vignettes, it takes us inside the daily lives of four families from Bosnia, Somalia, Iraq, and Rwanda who have recently resettled in Vermont, one of the smallest and most homogeneous states in the country. The documentary raises questions about identity, assimilation, and diversity and explores how the adaptation process differs from one ethnic group to another, from one individual to the next.

'Welcome to Vermont' is an intimate portrait of communities grappling to re-frame their identities as they strive to build their lives in America. By sharing the stories featured in the film, 'Welcome to Vermont' aims to engage the general public, educators, and students in a humanistic dialogue about diversity and tolerance.

Facebook event

Registration required here.

* indicates required fields.

Wednesday 28 November 2018

Силата на общността: холистични подходи към алтернативите на задържане

Time: 09:00 AM | Venue: Project Lab

Център за правна помощ – Глас в България и Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) ще представят резултатите и изводите от двугодишната си работа с мигранти с несигурен статус в България по метода “case management” в рамките на проекта “Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането и прилагане на алтернативи в общността“, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (ЕПИМ).

Холистичният подход към работата с граждани на трети страни, с издадена заповед за връщане и в риск да бъдат задържани в център от затворен тип, води до подобряване на общото състояние на човека във всеки един случай, както и до повишена ангажираност с имиграционните процедури, по-голямо доверие в българските институции и намаляване на риска от укриване, установи екипът на проекта. От друга страна, множество предизвикателства, между които липсата на законови пътеки за уреждане на статута и затруднен достъп до базисни услуги, включително за крайно уязвими мигранти с несигурен статус, затрудняват стабилизирането в общността и изискват общи бъдещи усилия както на институциите, така и на организациите, работещи с бежанци и мигранти, и на различните общности. 

Задължителна регистрация: https://goo.gl/forms/UryiXu5qSjQmxMXJ3

Registration required here.

* indicates required fields.

Saturday 23 June 2018

CLA at Solidarity Festival 2018

Time: 10:00 AM | Venue: Sofia

For the second consecutive year, Caritas Sofia together with Multi Kulti Collective and CVS Bulgaria are organising a Solidarity Festival, which will take place on June 23-24, 2018, in front of the Museum of History of Sofia. The event is a continuation of the widely successful event last year, which took place in late May 2017. The aim of the festival is to emphasize the importance of solidarity in the widest sense - between different groups of people, between cultures, generations, between man and nature. Center for Legal Aid Voice in Bulgaria will participate with a stand presenting the European Citizens Initiative 'We are a Welcoming Europe'

Registration required here.

* indicates required fields.

Friday 01 June 2018

How to write about migration and refugees

Time: 10:00 AM | Venue: Sofia

Workshop for journalists. By invitation only. 

Registration required here.

* indicates required fields.

Saturday 12 May 2018

Solidarity with Narek

Time: 11:00 AM | Venue: A-hub, ul. Hristo Belchev 3

Registration required here.

* indicates required fields.

Tuesday 03 April 2018

Diana Radoslavova guest speech at Sofia University

Time: 15:00 PM | Venue: Sofia University

The director of Center for Legal Aid - Voice in Bulgaria, Diana Radoslavova has been invited to give a guest speech at Sofia University. 

Registration required here.

* indicates required fields.

Wednesday 28 March 2018

Nonprofit-Palooza Pitch n’ Dine | AUBG meets ChangeMakers

Time: 09:00 AM | Venue: American University in Bulgaria - AUBG

Registration required here.

* indicates required fields.

Friday 23 March 2018

Another perspective on the EU Migration debate: Bulgaria and the Euro-Mediterranean region

Time: 14:00 PM | Venue: Sofia

Since its entry in the European Union, Bulgaria has been at the forefront of the challenges facing the establishment of a common European asylum and migration policy. After the Global Approach to Migration in 2005, and even more in the wake of the “Arab uprisings”, the European Union has engaged in a number cooperation processes on “mobility and security” where Bulgaria is involved as a Member State. If collaboration with MENA countries has intensified over the past few years in the field of migration and asylum at governance level, civil society organisations also have been very active across the Mediterranean in ensuring that cooperation processes are respectful of human rights, including the rights of migrants and refugees.

EuroMed Rights and the Centre for Legal Aid are please to invite you to an event bringing together over 15 participants from Morocco to Italy, from Spain to Turkey, from Tunisia to Jordan, with Bulgarian civil society organisations and officials. It will provide a unique opportunity to hear bring the Euro-Mediterranean perspective in this important debate.

 

Registration required here.

* indicates required fields.

Saturday 10 March 2018

Community event with relocated refugees from Eritrea

Time: 11:00 AM | Venue:

A community event will gather 10 Eritreian refugees, who have been relocated to Bulgaria from Italy, with volunteers who will help them settle intheir first few weeks in Bulgaria.

Registration required here.

* indicates required fields.

Friday 02 March 2018

Civil Society Brunch

Time: 10:00 AM | Venue: SOHO, Uskar 4 street, Sofia

Registration required here.

* indicates required fields.

Thursday 01 March 2018

MIGRATION AND HUMAN SECURITY IN POST-CRISIS BULGARIA

Time: 13:30 PM | Venue: Sofia Hotel Balkan

Migration remains prominent on the European agenda even though it is a relatively recent issue of concern. Today, it is one of the key themes provoking political and civic debates. It is not by accident that many people see it as the litmus test that will determine the future of the European Union. Voices for more solidarity and calls for more security create an environment where finding sustainable solutions is becoming more and more challenging, and the need for dialogue – inevitable.

Migration is also central to the priorities of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU. It is in this context that the conference aims to bring together institutional and civic visions, national and European perspectives. The event will be held in two panels: "Migration Policy and Presidency of the Council of the EU" and "Citizens' Perspectives and Initiatives". Representatives of Bulgarian institutions, members of the European Parliament, international organizations, European and Bulgarian non-governmental organizations are invited to participate. 
An introductory speech will be delivered by Her Excellency Ms. Iliana Iotova, Vice President of the Republic of Bulgaria.

Registration required here.

* indicates required fields.

Wednesday 07 February 2018

Migration trends in 2017

Time: 18:00 PM | Venue: The Red House Center for Culture and Debate

Registration required here.

* indicates required fields.