CLA Publications

ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА АЛТЕРНАТИВИ НА ИМИГРАЦИОННОТО ЗАДЪРЖАНЕ

Имаме удоводлствието да ви предствим най-новия инструмент в сферата на алтернативите на миграционното задържане в България - ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА АЛТЕРНАТИВИ НА ИМИГРАЦИОННОТО ЗАДЪРЖАНЕ, изготвен от Център за правна помощ - Глас в България.

Практическият наръчник е съставен от фондация  Център за правна помощ - Глас в България по проект „Продължаваме напред: поддържане на напредъка и осигуряване на трайно намаляване на миграционните политики, основани на силовите методи и практики”, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM), съвместна инициатива на Мрежата на европейските фондации (NEF).

От 2017 година фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ работи фокусирано в сферата на имиграционното задържане и неговото приложение в България, включително по финансиране и чрез националната програма на Фонд „Убежище, Мигтрация и Интеграция“ (ФУМИ). Настоящият наръчник цели да акумулира в едно практично помагало натрупания през годините опит и да послужи като ефективен инструмент на служителите, работещи на терен или взимащи решения относно определянето на алтернативни на имиграцонното задържане мерки, като им помага в разрешаването на конкретни казуси и ситуации в унисон с установените международни стандарти и принципи.