CLA Publications

MIGRATION AS A POSSIBILITY

09.12.2023

Bulgaria is facing a severe demographic crisis and labour shortages. Immigration is an essential part of the solution.

СИГУРНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ ИЛИ ЧОВЕШКИ ПРАВА – ТРЯБВА ЛИ ДА ИЗБИРАМЕ?

06.12.2023

В навечерието на ускореното гласуване за прием на новия Пакт за Миграцията, Европейският съюз изглежда ще направи няколко крачки напред в защитата на границите си, но въпросът е дали ще успее да отговори на високите стандарти за върховенство на правото и защита на човешките права, които сам си е поставил. 

Risks and Potential of Canadian AI Legislation and Practices

05.12.2023

This report is prepared by Meaghan Kelly, an international intern with CLA - Voice in Bulgaria for the summer of 2023. Meaghan is University of Toronto graduate student in European and Russian Affairs at the Munk School of Global Affairs, Centre for European, Russian and Eurasian Affairs (CERES). She has extensive experience as an office and legal assistant, and recently worked at a busy legal aid clinic assisting injured workers in Toronto, Canada. She has also provided communications and project support for qualitative public opinion research on top issues in Canadian politics and worked multiple elections. Meaghan has a BA in Cultural Studies with a specialization in Writing & Narrative and has also worked as a journalist, editor and proofreader.

Миграцията като възможност

21.08.2023

България е изправена пред тежка демографска криза и недостиг на работна ръка. Имиграцията е важна част от разрешението.

Становище с препоръки на фондация "Център за правна помощ - Глас в България"

Приложението на изкуствения интелект в миграцията

12.06.2023

Становище на „Център за правна помощ - Глас в България“ относно „Регламент на Европейския съвет и на Съвета за Определяне на Хормонизирани правила относно Изкуствения интелект – Законодателен акт за Изкуствения интелект“ и неговото приложение в Миграцията

ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА АЛТЕРНАТИВИ НА ИМИГРАЦИОННОТО ЗАДЪРЖАНЕ

Имаме удоводлствието да ви предствим най-новия инструмент в сферата на алтернативите на миграционното задържане в България - ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА АЛТЕРНАТИВИ НА ИМИГРАЦИОННОТО ЗАДЪРЖАНЕ, изготвен от Център за правна помощ - Глас в България.

Национален доклад "Алтернативи на задържането" 2022

20.04.2022

Национален доклад "Алтернативи на задържането" 2022

Информация за търсещи закрила граждани на Украйна

19.03.2022

Ако сте дошли в България във връзка с войната в Украйна, започнала на 24.02.2022 г. и търсите международна закрила , вижте наличната към момента информация за провежданите процедури. Текста е на български и руски.

Если вы приехали в Болгарию в связи с войной в Украине, начавшейся 24.02.2022, и просите международной защиты, пожалуйста, ознакомьтесь с имеющейся на данный момент информацией о процедурах. Текст на болгарском и русском языках.